Viaggiu

di Carmelo Modica

Viaggiu: la poesia dell’introspezione in dialetto siciliano

0 809

Il viaggio della poesia è un viaggio attraverso il corpo della persona amata. Il viaggio è conoscenza, avventura anche introspezione. Il contatto fisico vissuto come completezza nella conoscenza dell’altro e di sè; il non volersi mai separare per non affrontare l’ignoto, dove l’ignoto potrebbe anche essere la destinazione. un viaggio che non conosce peccato perché il peccato appartiene a chi fa uso di moralismi.

La poesia “Viaggiu” tratta dalla silloge “Chiantu di Chiarìa” (pianto dell’alba: chiarìa è un termine usato in italiano anche da D’annunzio ma in dialetto – un po’ retrò – è l’alba) pubblicata proprio quest’anno disponibile in tutte le librerie.

Viaggiu

Ci accuminciassi d’un jíritu:
D’u mignulu nicu nicu
P’abituariti ô fremitu.
Prima acchianu e poi scinnu
E poi arrié ripigghiu
A strata lentu lentu,
Ciatu a ciatu cu tuttu u spiritu.
T’arrivotu li manu , ‘i junciu
C’u me’ ciuri e stu cori,
Sempri cchiu vvunciu,
T’u poi pigghiari e farini chiummu
Picchi iu ti fazzu vulari
Ni stu viaggiu ca mi cumanna
Lu to’ ciavuru funnutu.
Poi, senza crianza 
senza maschira, senza ddiu
Diventi a me stissa valanza:
‘U piccatu nto giustu fa pisu.
Poi tornu narré e ripartu
Ma canciu postu
E di chiddu cchiu grossu
Ripigghiu a ‘cchianata
E accussí pi sempri.
Di tia partu e ni tia arrivu
E nto menzu ci mettu
Stu bellu viaggiu ca si tu.
E poi arricuminciu
Cu l’autra manu e poi
Ch’i pedi e poi pi sempri
M’inventu unni iniziari
E aspettu dunni finiri.
E quannu finisciu
Ti poi arripusari.
Poi cu ‘na vasata
Ti portu nto munnu
E poi ‘un ti lamintari.
Quannu a terra ci désimu
Chistu e l’autru versu
N’arresta ancora a luna 
E forsi puru l’universu.

Carmelo Modica

Da: Chiantu di Chiarìa, 2018

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.