Unni su i fimmini?

La quarta puntata della saga A Sciarra Pa Cutra

0 726

Ritina, Mariuccia, Furmintina unni siti ??? Filumena vuciava ‘menzu a li ruvetti spinusi, stanca e addulurata n’gruppa a Nevaristo. ‘Nta stu mentri al lu regnu di Costapunenti lu re e la regina s’allattariavano pi i vantaggi c’ avvissi purtatu u futuru matrimonio. Infatti, lu regnu di Costapunenti era prossimo allargarisi finu a li muntagni suttumittennu tuttu lu popolo muntagnisi , picchi’ lu primu re di Sicilia avia sancito ca sta genti era suttamisa a lu baruni di supramunti.
Vistu ca lu re avia garantitu a lu baruni abbunnanti manciari, iddu, una vota junto a lu casteddu di Costapunenti pi lu zitamentu, era custrittu a firmare l’accordu di suttamissioni.
Tri jorna aprressu arrivò allu casteddu di supramunti un messaggeru ca comunicò a lu baruni ca i cacciaturi avianu truvato la carrozza scassata e abbannunata e vicinu i corpi di una fimmina e di un masculo sminnittiati.
Lu baruni paritiu subitu ‘nsemmula a li so figghi masculi lassannu u chiu granni, Alfonzu, a guvirnari lu casteddu.
Junti a la carrozza u baruni ricanusciu subitu la muggheri . I figghi addimannaru a lu patri unni fussiru i suoru. Iddu, cu larmi all’occhi, tinennu ‘mbrazza u corpu di la so amata senza testa, dissi: ormai addivintaru grasti di basilicò! Amunì a casa, ca nun c’è chiù nienti di fari.
Ma u figghiu chiù nicu e silinziusu, Asparinu, dissi: ‘patri miu manca un cavaddu ‘menzu a chiddi morti, u mirrinu chiddu grossu, u chiù sarbaggiu!’ U baruni a sto puntu appi n’anticchia di spiranza e cumannò lu secunnu figghiu, Ruggero, di curriri allu casteddu di Costapunenti p’avvisari lu re e la regina di sta disgrazia e di mannari rinforzi. ‘Nta stu mentri, lu baruni, insemmula a Vicinzinu e Asparinu, parteru ‘ncarriera aperta pi circari I piciuttedde.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.