L’attaccu di li testi di moru

0 935

Filumena affacciata ‘nta lu finistrinu di la carrozza taliava u beddu paesaggiu di ciuri d’arancio ‘nta stu mentri i quattru cavaddi ‘mpaiati lentanu di tirari e accumincianu a nitriri, e lu gnuri accumincia abbanniari comu un viteddu orfanu: aiutuuu, aiutuuu, aiutatimiii!
Li cincu fimmini sataru di la carrozza e vittiru mostri senza testa ca ci avianu scippatu la testa a lu gnuri e ca stavanu tutti a giru a giru di li cavaddi cas’appagnavanu e circavanu di scappari. Triunfa ci rici a Filumena mentri s’abbrazza i tri gemelle: ‘chisti su i testi di moru, criaturi sarbaggi e malefichi ca ogni vota ca vidinu a qualcunu l’ammazzanu tagghianduci la testa e poi la usanu comu grasta pi chiantarici u basilicò’.
Mancu finisci sti paroli ca i testi di moru s’addunanu di idde e ci si partunu ‘ncontru lassannu perdiri li cavaddi oramai scannati a muzzicuna.

– pubblicità –

Li tri gemelle accumincianu a gridari… Filumena avia u cori ca di lu scantu ci stava niscennu du pettu. La matri Triunfa ammutta li figghi versu lu voscu ma Filumena curaggiusa arristò cu idda e pruvò chi denti e cu l’unghia a difenniri a matula a matri mentri li testi di moru la scannavanu. Filumena si salvò pi miraculu ammucciata sutta la cascia di fusu di la carrozza e nisciu solu quannu i testi di turcu un si vittiru chiu.
Appena vitti la matri sfracillata e senza testa, s’agginuchiò ‘nterra chiancennu.
Mentri chiangia rammintava li paroli di la maara:’ munti cu munti nun si juncinu mai ma chistiani cu chistiani si juncinu sempri !’
Allora capiu c’avia a circari li so soruzzi e mentri si susiu di ‘nterra menzu a li cavaddi morti senti un nitritu. Era chiddu di Nevaristu un cavaddu gigante e senza crigna. Lu mantu sturnu faccia spiccari u culuri di lu sangu chi niscia di li ferite procurati pocu prima. Filumena ci munta ‘ngruppa e parti di gran carriera alla ricerca di so surizzi.

 

Si ringrazia per il disegno Sophia Crisanti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.