L’arrivu da Palumba

0 753

Mentri Filumena era appricata pi i priparativi ru spusaliziu, o casteddu di Supramunti arrivò na palumba di lu regnu di Costalevanti cu na littra. U Baruni di Supramunti pi capiri chiddu ca c’era scrittu appi a chiamari u so curatili pi tradurri a lingua livantisi. Iddu liggennu sta littra s’aggiarnio di facci e u Baruni capiu ca si trattava di mali notizie. Nta littra lu re di Costalevanti minacciava di bloccari u commerciu si lu Baruni avissi datu a so figghia pi sposa a lu principe di Costaponenti. A lu Baruni ci vinniru i quaranati picchi Supramunti era arruccatu supra li muntagni e u manciareddu scarsiava picchi c’era sempri gelu.
Comu di fatti lu regnu di Levanti era l’unicu ca produceva chiu cosi di quantu ci ni sirvianu, perciò era l’unicu ca putieva dari manciari a sufficienza a li terri d’ammuntata. Filumena. A matri Triunfa e tutta a famigghia si sfirniciavano pi spirugghiari sta matassa.

-pubblicità-

Filumena dispirata ‘nterpella la maara di la muntagna pi circari cunsigghiu. Idda scanno u gadduzzu si nni vippi u sangu e dissi: ‘ munti cu munti nun si juncinu mai, ma chistiani cu chistiani su juncinu sempri!’
A picciuttedda fici avutri dumanni pi capiri lu significatu di paroli pronunciati di la maara, ma idda arristo muta e s’addurmisciu. A Filumena ci passavanu sti paroli nta la mirudda tutta la notti e tutti lu jornu senza capacitarisi di lu veru significatu… Nta Stu mentri arriva a spinsirata a lu casteddu lu re di Costapunenti, intisu u nanfarusu picchi avia a nasca comu u liotru, insemmula a iddu c’eranu la reggina e lu figghiu promisu sposu di Filumena.

U baruni di Sopramunti era amicu strittu di lu re picchi avianu cumbattutu tanti battagghi ‘nsemmula, e vista la cunfidenza chi passava, ci fici leggiri a littra minacciusa ca arrivava di Custalevanti. A Stu puntu u re rassicurò lu baruni, dicennu ca lu regnu di Costaponenti avissi garantitu manciareddu a tignitè pi tuttu lu populu di Supramunti e perciò nun c’era mitivu di aviri preoccupazioni.
Fu accussì ca lu baruni mannò a figghia ‘nsemmula a li tri suruzzi e a la mugghieri nta lu regnu di Costapunenti pi terminari i preparativi di lu matrimoniu. Filumena appena acchianò nta la carrozza pi ghiri a Costapunenti accuminciò a pinsari li paroli di la maara senza putirisi capacitari di lu veru significatu. Pinsava armi sicuri di fari a cosa giusta?

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.